மயிலிட்டி . ழம், லகம்
மயிலிட்டி . ழம், லகம்
மயிலிட்டி . ழம், லகம்

"வந்தாரை வாழவைத்த மயிலிட்டி மண்..."

UK flag Canada flag Norway flag France Flag EU flag
மயிலிட்டி Google+ Myliddy at twitter

அறிவித்தல்

Puthandu wishes to all by Myliddy

விளம்பி புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்

Prosperous 2018

உரிமைக்காக உயிர்கொடுத்த உத்தமர்களுக்குக்
கரம் கூப்பிச் சிரம் தாழ்த்தி வணக்கம் .
துவேசத்தின் கொடுங்கையில் அழிந்தவர்களுக்குக் கண்ணிர் அஞ்சலி.

Mother and Father Tamil

மயிலிட்டி கனடா

Myliddy CA

மயிலிட்டி பிரித்தானியா

Myliddy UK

மயிலிட்டி நோர்வே

Myliddy NO

>

தமிழ்த்தாய் வணக்கம்

வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ் மொழி வாழிய வாழியவே! வானமளந்து அனைத்தும் அளந்திடும் வண் மொழி வாழியவே!
ஏழ்கடல் வைப்பினுந் தன்மணம் வீச இசை கொண்டு வாழியவே! எங்கள் தமிழ் மொழி எங்கள் தமிழ் மொழி என்றென்றும் வாழியவே!
சூழ்கலி நீங்கத் தமிழ் மொழி ஓங்கத் துலங்குக வையகமே! தொல்லை வினைதரு தொல்லையகன்று சுடர்க தமிழ் உலகே!
வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழியே! வானமறிந்து அனைத்தும் அறிந்து வளர் மொழி வாழியவே!

புரட்சிக்கவி பாரதி பாடல் புதியபுரட்சியில்

வணக்கம்

நன்றி.
வாழ்க மயிலிட்டி நிரந்தரம் வளர்க தமிழ்!

© அடவுக் கலைஞர்: விக்னேஸ்வரன் பூபாலசிங்கம்
Copyright © 2011 ---.  All Rights Reserved.

Peacock feather Peacock feather